2012-01-28
GTK-recordmydesktop буюу дэлгэц бичдэг программ
GTK-recordmydesktop буюу дэлгэц бичдэг программын суугах болон хэрэглэх зааварыг бичлэг болгон оруулав.

Бичсэн: Зайн сургалт | цаг: 14:17 | төрөл: Видео хичээл
Холбоос | email-ээр явуулах | Сэтгэгдэл (0) | Сэтгэгдэл бичих
2012-01-28
Шанд 1-р сургууль технологын багш Норжин
Бичсэн: Зайн сургалт | цаг: 13:20 | төрөл:
Холбоос | email-ээр явуулах | Сэтгэгдэл (0) | Сэтгэгдэл бичих
2012-01-28
Блогд хэрхэн цахим ном болон Presentation оруулах.
Өмнөх хичээлүүдэд бид блогд video хичээл болон зураг оруулж сурсан билээ.
Одоо бид цахим ном(PDF) цахим хичээлийн хэрэглэгдэхүүн presentation блогд оруулах шаардлага гарч ирнэ.
За та бүхэнд pdf, odp, odt, ods, ppt, pptx doc гэх мэт өргөтгөлтэй файлыг хэрхэн блогд оруулах талаарх хичээл оруулав.
Бичсэн: Зайн сургалт | цаг: 09:28 | төрөл: Видео хичээл
Холбоос | email-ээр явуулах | Сэтгэгдэл (0) | Сэтгэгдэл бичих
2012-01-28
Блогд хэрхэн бичлэг оруулах
Блогд бичлэг оруулах талаарх: Ерөнхийдөө блог болон өөр веб сайтанд их хэмжжэний бичлэг оруулахад багтаамж болон гацах асуудал маш их байдаг. Энэ хичээлийг үзсэнээр хэрхэн блогдоо ачаалал үүсгэлгүйгээр бичлэг оруулах талаар заана.
Бичсэн: Зайн сургалт | цаг: 09:22 | төрөл: Видео хичээл
Холбоос | email-ээр явуулах | Сэтгэгдэл (0) | Сэтгэгдэл бичих
2012-01-28
Блогд зураг оруулах
Блогд зураг оруулах талаарх:  Ерөнхийдөө блог болон өөр веб сайтанд их хэмжжэний зураг оруулахад багтаамж болон гацах асуудал маш их байдаг. Энэ хичээлийг үзсэнээр хэрхэн блогдоо ачаалал үүсгэлгүйгээр зураг оруулах талаар заана.
Бичсэн: Зайн сургалт | цаг: 09:19 | төрөл: Видео хичээл
Холбоос | email-ээр явуулах | Сэтгэгдэл (0) | Сэтгэгдэл бичих
2012-01-28
Блог нээх тухай
ЕБС-ийн багш нар блогыг ашигласнаар сурагчид болон эцэг эхчүүдтэй харилцах харилцаа нэмэгдэнэ. Блогд е-хичээл, цахим хичээл, цахим болон электрон тестийг байршуулах ба гэрийн даалшавар, бие даалтыг өгөх боломжтой.
Багшид: Блог ашиглах нь багш өөрийн хичээл болон цахим шалгалтын материалыг байршуулах, эцэг эхчүүдтэй санал бодлоо солилцох, сурагчдад даалгавар болон бие даалтыг өгөх өч холбогдолтой.
Эцэг эхчүүдэд: Блог ашигласнаар эцэг эхчүүд багштай шууд харилцаж хүүхдийнхээ мэдээлэл болон ангийн ажил нийгмийн ажилд идэвхитэй оролцох оролцоог нэмэгдүүлнэ. Хүүхдийнхээ хичээл сурл...
Бичсэн: Зайн сургалт | цаг: 09:17 | төрөл: Видео хичээл
Холбоос | email-ээр явуулах | Сэтгэгдэл (0) | Сэтгэгдэл бичих
2012-01-28
Блогын тухай ерөнхий ойлголт
Бичсэн: Зайн сургалт | цаг: 09:10 | төрөл: Зөвлөгөө
Холбоос | email-ээр явуулах | Сэтгэгдэл (0) | Сэтгэгдэл бичих